Długosz Natalia (Длугош Наталиа), dr hab.

Workplace:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Języków Południowosłowiańskich

Contacts:

Phone:

Main research interests:

Linguistic, Bulgarian Language, Gorani ethnolect